Getting My dịch vụ thành lập công ty To WorkThời gian tổ chức nộp phí không tính vào thời gian thẩm định của cơ quan cấp giấy chứng nhận. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức đề nghị chứng nhận và yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định;

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đóng định kì hằng năm, thuế thu nhập doanh nghiệp được tính khoảng twenty% tổng lợi nhuận cuối năm của doanh nghiệp đó.

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các công ty cần tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Điều 32 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Cộng tác viên dịch thuật phải đảm bảo những điều kiện cụ thể sau đây theo quy định của pháp luật:

– Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.”

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lập lập chi nhánh của Hội đồng quản trị;

Trong bài viết dưới đây, LuatVietnam sẽ hướng dẫn chi tiết về các bước thực hiện thủ tục này đối với mọi loại hình doanh nghiệp.

4. Đưa ra quyết định với những vấn đề quan trọng (có dich vu thanh lap cong ty thể khác với nội dung Quy định & Điều lệ doanh nghiệp) như: Lựa chọn giám dich vu thanh lap cong ty đốc, vốn điều lệ hay cổ phiếu phát hành,…

Of course Workplace gọi điện thoại cho KH để tiếp nhận yêu cầu cụ thể hơn và có những tư vấn chi tiết đầu tiên

b) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận gửi thông báo thu phí thẩm định cho tổ chức. Tổ chức nộp phí thẩm định và gửi chứng từ chứng minh đã nộp phí thẩm định (biên lai, phiếu thu hoặc chứng từ khác) cho cơ quan cấp giấy chứng nhận.

Dịch vụ thành lập công ty của Hưng Phát sẽ hỗ trợ bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là tự mình phải xoay xở thủ tục.

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty – thành lập doanh nghiệp nhưng chưa biết cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ như thế nào.

c) Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV.

- Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là dịch vụ công ích: Phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *